Muayenehanem.com Üye Girişi | Ücretsiz Üyelik | İletişim
. . Medikal Cihaz İlanları . .

Medikal Malzeme İlanları

. . Medikal Emlak İlanları . . Medikal İş İlanları . .
Arama: 
Üyelik İşlemleri

maddeÜye Giriş Ekranı

maddeBireysel Üyelik

maddeKurumsal Üyelik

maddeŞifre Hatırlatma Servisi

Medikal Cihazlar
Medikal Malzemeler
Medikal İş İmkanları
Medikal Emlaklar
Arama: 

 

  Muayenehanem.com Ön Bilgilendirme & Mesafeli Satış Sözleşmesi  
ÖN BİLGİLENDİRME ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÜRÜN BİLGİLERİ:
Ürün Türü:
Ürün No:
Ürün Açıklaması:
Satış Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dahil):
Kargo Ücreti:
Kargo Ücreti Ödeme Şekli:
Kargo Çıkış Yeri:
ALICI Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar:
Ödeme şekli:
Taksit Seçeneği*:

CAYMA HAKKI:
ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini SATICI’ya beyan etmesi üzerine, Mesafeli Sözleşme ekinde (Ek-1) olarak yer alan örnek Cayma Hakkı Formu’nu doldurup, mesafeli sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile SATICI’ya gönderecektir.

Onay süresi; ürüne ait kargo bilgisi girildikten sonra başlar ve ilanda belirtilen kargo süresi kadardır. ALICI, işbu onay süresi içinde, sistem üzerinden cayma hakkı bildirimini göndererek cayma hakkını kullanmak istemesi halinde; satış bedelinin SATICI’ya aktarılmasını engellemek için Muayenehanem.com Medikal Teknolojiler’i de bilgilendirmesi gerekeceğinden, muayenehanem.com sistemi üzerinden “Hesap Yönetimi” sayfasında “işlemi duraklatarak” bildirimde bulunacaktır. İşbu onay süresi sona erdikten sonra ALICI cayma hakkını kullanmak istediğini sadece SATICI’ya beyan edecek, Muayenehanem.com’a herhangi bir bildirimde bulunmayacaktır. Cayma hakkı talebinin sistem üzerinden iletilmesi halinde Muayenehanem.com’un cayma hakkının içeriği ve uygulanabilir olmadığı ile herhangi bir değerlendirme yapması mümkün olmayıp bu şekilde bir bildirim geldiğinde bedeli ALICI’ya iade edecek; cayma hakkının kullanılması ile ilgili olası uyuşmazlıklarda taraf olarak kabul edilmeyecektir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir. SATICI’nın iade için belirttiği taşıyıcı (kargo firması) aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, ALICI iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. SATICI’nın ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı (kargo firmasını) belirtmediği durumda ise, ALICI’dan iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının (kargo firmasının), ALICI’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda; SATICI, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın ALICI’dan alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Taksitli satışlarda Cayma Hakkı'nın kullanımı ve vade farkının iadesi şu şekilde yapılacaktır. Eğer Ödeme henüz Satıcıya aktarılmamışsa yapılan ödemenin tamamı, banka vade farkı ile birlikte ALICI'ya Muayenehanem.com tarafından iade edilcektir. Ödeme satıcıya aktarıldıktan sonra Cayma Hakkı'nın kullanılması halinde SATICI Ürün bedeline ek olarak, sözleşmede yer alan bankanın uyguladığı vade farkından doğan bedeli de ürün fiyatına ek olarak ALICI'ya geri ödeyecektir. Bankalar tarafından tahsil edilen bu farkın ALICI'ya geri ödenmesi ile ilgili Muayenehanem.com'un hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MESAFELİ SÖZLEŞME

MADDE 1- TARAFLAR
ALICI
Adı-soyadı:
Adresi:
Email: muayenehanem.com web sitesi üzerinden mesajlaşma
Telefon:

SATICI
Adı-soyadı:
Adresi:
Email: muayenehanem.com web istesi üzerinden mesajlaşma
Telefon:

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşmenin konusu, sözleşmenin 3.maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları, sözleşme ile birlikte, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Muayenehanem.com Medikal Teknolojiler ile akdetmiş oldukları muayenehanem.com Portalı Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:
Ürünün; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Türü:
Ürün Açıklaması:
Marka/Modeli:
Adedi:
Satış Fiyatı (KDV dâhil ve her türlü masraf dâhil):
Kargo Ücreti:
Kargo Ücreti Ödeme Şekli:

Cayma Hakkında Kullanılacak Kargo Bilgisi:
Detaylı bilgi için aşağıdaki 5.3.maddeyi inceleyiniz.
Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri: muayenehanem.com web sitesi üzerinden mesajlaşma
ALICI Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar:
Ödeme şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER 4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir; Taraflar, işbu sözleşmenin tarafı olmayan Muayenehanem.com Medikal Teknolojiler'inin hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.2 ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.4 SATICI, ALICI’nın işbu sözleşmeden doğan şikâyetlerini makul bir süre ve şekilde çözüme kavuşturmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. ALICI, her türlü şikâyetlerini ayrıca Muayenehanem.com Medikal Teknolojiler portalı üzerinden mesaj iletmek yöntemi ile SATICI’ya yöneltebilecektir.

MADDE - 5 CAYMA HAKKI:
5.1 ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini SATICI’ya beyan etmesi üzerine, Mesafeli Sözleşme ekinde (Ek-1) olarak yer alan örnek Cayma Hakkı Formu’nu doldurup, mesafeli sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile SATICI’ya gönderecektir.

5.2 Onay süresi; ürüne ait kargo bilgisi girildikten sonra başlar ve ilanda belirtilen kargo süresi kadardır. ALICI, işbu onay süresi içinde, sistem üzerinden cayma hakkı bildirimini göndererek cayma hakkını kullanmak istemesi halinde; satış bedelinin SATICI’ya aktarılmasını engellemek için Muayenehanem.com Medikal Teknolojiler’i de bilgilendirmesi gerekeceğinden, muayenehanem.com sistemi üzerinden “Hesap Yönetimi” sayfasında “işlemi duraklatarak” bildirimde bulunacaktır. İşbu onay süresi sona erdikten sonra ALICI cayma hakkını kullanmak istediğini sadece SATICI’ya beyan edecek, Muayenehanem.com’a herhangi bir bildirimde bulunmayacaktır. Cayma hakkı talebinin sistem üzerinden iletilmesi halinde Muayenehanem.com Medikal Teknolojiler’in cayma hakkının içeriği ve uygulanabilir olmadığı ile herhangi bir değerlendirme yapması mümkün olmayıp bu şekilde bir bildirim geldiğinde bedeli ALICI’ya iade edecek; cayma hakkının kullanılması ile ilgili olası uyuşmazlıklarda taraf olarak kabul edilmeyecektir.

5.3 Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir. SATICI’nın iade için belirttiği taşıyıcı (kargo firması) aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, ALICI iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. SATICI’nın ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı (kargo firmasını) belirtmediği durumda ise, ALICI’dan iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının (kargo firmasının), ALICI’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda; SATICI, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın ALICI’dan alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

5.4 Taksitli satışlarda Cayma Hakkı'nın kullanımı ve vade farkının iadesi şu şekilde yapılacaktır. Eğer Ödeme henüz Satıcıya aktarılmamışsa yapılan ödemenin tamamı, banka vade farkı ile birlikte ALICI'ya Muayenehanem.com tarafından iade edilcektir. Ödeme satıcıya aktarıldıktan sonra Cayma Hakkı'nın kullanılması halinde SATICI Ürün bedeline ek olarak, sözleşmede yer alan bankanın uyguladığı vade farkından doğan bedeli de ürün fiyatına ek olarak ALICI'ya geri ödeyecektir. Bankalar tarafından tahsil edilen bu farkın ALICI'ya geri ödenmesi ile ilgili Muayenehanem.com'un hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.5 ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:
• Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde;
• Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde;
• Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
• Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
• Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;
• Malın tesliminden sonra ambalajının, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde;
• Kitap, dijital içerik (bilgisayar programı, uygulama, ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri) ve medikal cihaz sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;
• Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde 5.5 ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

MADDE - 6 YETKİLİ MAHKEME:
ALICI’nın her türlü şikâyet ve itirazına ilişkin başvurularda ve iş bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme XX / XX / XXXX tarihinde düzenlenmiştir.

EK-1 : Cayma Hakkı Formu Örneği

Kime: (SATICI’nın ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)
Bu form ile aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:
ALICI’nın adı ve soyadı:
ALICI’nın adresi:
ALICI’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
Tarih: